628- پدرانه (6)

دیروز که روز تولدم بود، با همسر و دختر کوچولوی‌مان شمعی روشن کردیم و چند عکس گرفتیم.

بابا که می‌شوی، توقع هیچ هدیه‌ای نداری، دیگر چیزی برای خودت نمی‌خواهی. اصلا در حضور معجزه‌آسا و زیبای کودکان، هدایای زمینی رنگ می‌بازند. چه ثروتی را می‌توان با لبخند و شادی و وجود بی‌آلایش و پاک یک کودک مقایسه کرد؟

افسوس که روش‌های نادرست تربیتی ما بزرگترها، شرایط محیطی و عوامل گوناگون، ممکن است این موجودات پاک و معصوم را به مرتبه‌ی «اولئک کالانعام، بل هم اضل» بکشاند.

همیشه برای دخترم دعا می‌کنم که وجودش اسباب خیر و برکت برای خودش و اجتماع باشد.

آمین!

/ 0 نظر / 8 بازدید