550- گل و نسرین، آهن و روی

ساقیا سایه‏‌‌ی ابرست و بهار و لب جوی 

من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی‏

بوی یک رنگی ازین نقش نمی‏آید خیز 

دلق آلوده‏ی صوفی به می ناب بشوی‏

سفله‏طبع است جهان، بر کرمش تکیه مکن

ای جهان‏دیده، ثبات قدم از سفله مجوی‏

دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر 

از در عیش درآ و به ره عیب مپوی‏

شکر آن را که دگر باز رسیدی به بهار

بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی‏

روی جانان طلبی آینه را قابل ساز 

ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی‏

گوش بگشای که بلبل به فغان می‏گوید 

خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی‏

گفتی از حافظ ما بوی ریا می‏آید

آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی‏

/ 3 نظر / 6 بازدید
حجازی

کجاست اهل دلي تا کند دلالت خير که ما به دوست نبرديم ره به هيچ طريق

سینرژی

راستی در زمانهای قدیم، آهن رو چطوری ذوب می کردند؟ میدونی که تاریخ آهنگری به حضرت داوود می رسه. جالبه که در پنج سال گذشته که در این صنعت کار می کنم، این سوال به ذهنم نرسیده بود.

مهتا

آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت/ حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو.