565- ایران

ویزای اقامت امارات خود را باطل کردیم و امروز به ایران پوشیده از برف بازگشتیم ... فعلا همین باشد تا روزهای بعدی!

/ 4 نظر / 7 بازدید
محمود

welcome

مهتا محمدی

منتظر اخبار جدید هستیم.

قلی زاده

بسیار خوش آمدید امیدوارم روزهای خوبی در انتظارتان باشد