347- دریا، کوه، صحرا

در طول ساحل قدم میزنیم و صدف جمع میکنیم. صدفهای این قسمت ساحل بسیار زیبا هستند. معماری و ریاضیات و هندسه و شیمی و طراحی و رنگآمیزی به یکباره در یک موجود خودنمایی میکند.

 

ایستادن در برابر دریا، کوهستان و بیابان را تجربه کردهام. گاه فکر میکنم که این سه، خاصه دریا و صحرا، دروازههای ارتباطی میان دو جهان هستند. گویی عالم غیب و عالم ماده با هم تلاقی کردهاند و دریا زاده شده است. صحرا نیز همین طور.

 

روبروی آنها که میایستی یکدفعه همهچیز را فراموش میکنی. این که الان در شهر بودهای، خیابان پرازدحامی را پشت سر گذاشتهای، فردا کار داری ... ناگاه پرسشهای مهم برایت پیش میآید: من اینجا چهکارهام؟ چرا جلوی دریا حسی گنگ مرا میگیرد؟ آفرینش چیست؟ خدایی هست یا نه؟ چرا به افق چشم میدوزم؟ آیا کرات دیگر هم دریا دارند؟ اصلا ما تنهاییم یا دیگرانی هم هستند؟ ...

 

قدمزدن در کوهستان نیز در کنار همه زیبایی و عظمتش، فروتنی خاصی در آدمی برمیانگیزد. یادم هست که یک بار در ارتفاعات تهران(به همراه توحید یا مجید)، شاهد درآمدن کرمهایی کوچک از تخم بودم. شاید قرار بود روزی پروانه شوند. این منظره آنقدر باشکوه بود که ناخودآگاه در برابر آن به زانو افتادم و دوست داشتم هیچگاه این صحنه تمام نشود ...

 

گاه چنین میاندیشم که خدا میدانست انسان را نباید غریبانه در زمین رها کند.

از این رو، طبیعت را آفرید.

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
امیرعلی

سلام! 2 پست اخیر را با هم خواندم! امیدوارم سال خوبی داشته باشید و همه با هم از بحران! عبور کنیم! اینجا همه چیز بدجوری تعطیل است! یا علی مدد!

مجید

صحرا صحرا دویده ام سرگردان از پی تو دریا دریا گذشته ام در طوفان از پی تو دست از دنیا کشیده ام بی سامان از پی تو از من از ما رهیده ام دست افشان از پی تو . دیگر افتاده ام از پا دراین صحرا در راهم صخره و خارا خارا خارا چون کشتی در دل طوفان یارا یارا دریاب ای ساحل دریا ما را ما را . خدا رحمت کند قیصر را.

فاطمه

سلام...سال نوتون مبارک...طبیعتم برای خودش عالمی داره..بی خود نیست که بیشتر پیغمبرهای چوپان بودن...چون مزیت چوپانی همین دیدن و لمس عمیق طبیعته!

مهرداد

[سوال] سلام البته شاید من هم اگر به سن شما برسم این اشتباهات لپی را مرتکب بشوم!!![لبخند] در قسمت دوستان نام لینک "هومیوپاتی دکتر شهردار" به وب من لینک می شود که البته برای من بسی خوشبختی است که با نام شهردار اشتباه گرفته شوم. چون ایشان استاد بنده اهستند. [منتظر]