198- مادر

داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پیغام‌
که‌ کند مادر تو بامن‌ جنگ‌

هرکجا بیندم‌ از دور کند
چهره‌ پرچین‌ و جبین‌ پر آژنگ‌

با نگاه‌ غضب‌‌آلود زند
بر دل‌ نازک‌ من،‌ تیر‌ خدنگ‌

مادرسنگدلت‌ تا زنده‌ است‌
شهد در کام‌ من‌ و تست‌ شرنگ‌

نشوم‌ یکدل‌ ویکرنگ‌ ترا
تا نسازی‌ دل‌ او از خون‌ رنگ‌

گر تو خواهی‌ به‌ وصالم‌برسی‌
باید این‌ ساعت‌، بی‌خوف‌ و درنگ‌

روی‌ و سینه‌ تنگش‌ بدری‌
دل‌ برون‌ آری‌ از آن‌ سینه‌ تنگ‌

گرم‌ و خونین‌ به‌ منش‌ باز آری‌
تا برد ز آینه‌ قلبم‌ زنگ‌

عاشق‌ بی‌خرد ناهنجار
نه‌، بل‌ آن‌ فاسق‌بی‌عصمت‌ و ننگ‌

حرمت‌ مادری‌ از یاد ببرد
خیره‌ از باده‌ و دیوانه‌ز بنگ‌

رفت‌ و مادر را افکند به‌ خاک‌
سینه‌ بدرید و دل‌ آورد به‌چنگ‌

قصد سرمنزل‌ معشوق‌ نمود
دل‌ مادر به‌ کفش‌ چون‌ نارنگ‌

ازقضا خورد دم‌ در به‌ زمین‌
و اندکی‌ سوده‌ شد او را آرنگ‌

وان‌ دل‌ گرم‌که‌ جان‌ داشت‌ هنوز
اوفتاد از کف‌ آن‌ بی‌فرهنگ‌

از زمین‌ باز چو برخاست‌ نمود
پی‌ برداشتن‌ آن‌ آهنگ‌

دید کز آن‌ دل‌ آغشته‌ به‌ خون‌
آید آهسته‌ برون‌ این‌ آهنگ‌:

«آه‌ دست‌ پسرم‌ یافت‌ خراش‌
آه‌ پای‌پسرم‌ خورد به‌ سنگ‌»

ایرج‌میرزا

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
فاطمه

بله...تا بوده و هست...رو آقايون راحت تسلط ژيدا کرد...فقط نياز به يه خورده عشوه و غمزه داره..تا طرف خواهر و مادر و خونواده يادش بره...عجب روزگاره نامرديه...هر کی هم بگه نه..دروغ محض گفته!!

از رودکی تا شهريار

سلام . اين يکی از زيباترين اشعار ايرج ميرزا است . به هر حال تاثير شعر بر انسان بيش از نثر است . تاثيری ماندگار . موفق باشيد .