597- ابوالفضل

گمان می‌کنم هرکسی با یکی از شخصیت‌های رویداد عاشورا، مانوس‌تر است. برای من ابوالفضل (ع) اینچنین است. می‌دانم که اگر مسلمان هم نبودم، ایشان را دوست داشتم. اصلا نامش که می‌آید، دلت ناخودآگاه می‌لرزد. ابوالفضل، ترکیب شگفتی است از صفات برجسته و ارجمند انسانی،

نمونه‌ی نادر و نایابی از انسان متعالی که آرزویش را داری و می‌جویی و نمی‌یابی.

/ 1 نظر / 2 بازدید
منصوره

یادم ز وفای اشجع ناس آید وز چشم ترم سوده ی الماس آید آید به جهان اگر حسین دگری هیهات برادری چو عباس آید شخ جعفر مجتهدی