664- دریاچه‌ی پریشان

بعد از ده‌سال دیدن خلیج فارس از ساحل دبی، این آخر هفته‌ای بخت یارمان شد و از ساحل بوشهر دیدیم‌اش. بین راه سری هم به دریاچه‌ی پریشان (نزدیک کازرون) زدیم، ولی بخت یارمان نشد و ندیدیم‌اش! متاسفانه از دریاچه، جز بستری خشک چیزی باقی نمانده بود.

parishan

/ 1 نظر / 10 بازدید