334- طرح

نقاش گفت: جهان تابلویی زیباست، خدا نقاشی است چیره‌دست.

شاعر گفت: جهان شعری است بی‌بدیل، خدا شاعری است بی‌همتا.

معمار گفت: جهان سازه‌ای است شگفت‌آور، خدا معماری است ذوالفنون.

خنیاگر گفت: جهان صحنه‌ای است از نواهای دل‌ربا، خدا خنیاگری است مستی‌ساز.

...

مجنون گفت ... خدا خداست، چون لیلی زیباست.

 

 

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
امیرعلی

جالب بود! اخوی دیدی بالاخره دشمنان ما را هم چشم زدند! بحران جهانی دارد دامنگیر ما هم می شود! یعنی شده است و امروز ما در حالتی هستیم که شما 2-3 ماه پیش بودید! .... یا علی مدد!

راه میانبر

البته ما همچنان در همان حالت 2-3 ماه پیش هستیم.

هستونک

اگر در ديده مجنون نشيني / به غير از خوبي ليلي نبيني [گل]

فاطمه

قربون این خدا برم من!![قلب]