689- کامپیوتر و کلیپس و یخچال!

امروز از مسافرتی نسبتا طولانی برگشتیم و متوجه شدیم یخچال روشن نمی‌شود. قبلا هم سابقه داشت. از آن یخچال‌های Admiral قدیمی است که از بس جادار و خوب است، اصلا نخواسته‌ایم عوضش کنیم، ولی هر چندسال یکبار، هزینه مختصری صرف سرویس آن می‌کنیم.

پیش از هر برداشت و تحلیلی، اول پریز را امتحان کردم. سالم بود. بعد پشت یخچال را باز کردم و نگاهی انداختم. مطلقا از یخچال سررشته ندارم، ولی سال‌ها تجربه‌ی کامپیوتری به من می‌گوید که همیشه باید مطمئن شد که برق‌رسانی درست است. خوشبختانه فقط یک سیم ناقابل به دلیلی قطع شده بود که باید لحیم می‌شد. من هم که وسایلش را نداشتم، با یک کلیپس پلاستیکی دخترکم، دو سر سیم را کنار هم نگه داشتم و یخچال به‌خوبی روشن شد.

نتیجه‌گیری کامپیوتری: پیش از تماس با مراکز تعمیر کامپیوتر، حتما یک‌بار بررسی کنید که برق به‌درستی به وسیله‌ی کامپیوتری شما می‌رسد.

نتیجه‌گیری اخلاقی: اگر واقعا دنبال بهبود باشیم، کلیپس هم به داد یخچال می‌رسد و اگر دنبال بهانه برای فرار از مسئولیت باشیم، داشتن همه‌ی امکانات هم دردی دوا نمی‌کند.

/ 0 نظر / 40 بازدید