315- اهمیت زمان

 

خیلی از  ما آدم‌ها افرادی هستیم که دیوانه‌وار رانندگی میکنیم و با بوقهای متوالی و سروصدا و سرعت جنونآمیز خیابان‌ها را رد میکنیم که مبادا ثانیهای وقتمان تلف شود تا سرانجام به جایی برسیم و در آنجا، ساعت‌ها وقتمان را تلف کنیم!

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
فاطمه

البته اگر به جایی برسن تا بخوان تلف کنن!!

حجازی

یادمه که قدیما یه ستونی در روزنامه اطلاعات بود که یه روحانی اون رو می نوشت وعموما هم انتقادی بود . یه بار نوشته بود : که در کیش / یه ماشین با سرعت 140 از کنارم رد شد . دقایقی بعد راننده اون ماشین رو کنار دریا دیدم در حالی که دراز کشیده بود . یعنی این سرعت برای دراز کشیدن کنار دریا بود!

مجید

سلام خیلی طول کشید تا یاد گرفتم در کوهنوردی و مسافرت،‌ مسیر و لذت بردن از مسیر هم جزئی از سفر است.

آرش

سلام اینجا در کیش که ما زندگی می کنیم ، در خیابانی که محدویت سرعت 60 داشت یک جوان با سرعت 120 کیلومتر رانندگی می کرد که زد یک جوان دوچرخه سوار را کشت. فردا تابلوهای محدودیت سرعت همگی شدند 50 !! نتایج اخلاقی : - مدیریت سلیقه ای؟ - یک نفر تخلف، یک جامعه تنبیه؟ - دوچرخه چرا در مسیر مخصوص به خود حرکت نمی کرده؟ - ربط این مطلب به پست شما؟؟؟!![چشمک]