551- حکمت در هنرهای رزمی

استادان بزرگ هنرهای رزمی، عموما سخنان و رفتارهای حکیمانه‌ای دارند. این هم یک نمونه‌اش که در صحنه‌ای از فیلم ایپ‌من (Ip Man)، استاد، یک قلدر مغرور را در مبارزه شکست می‌دهد. شخصیت قلدر می‌گوید:

امروز کونگ‌فوی شمال به کونگ‌فوی جنوب باخت.

استاد می‌گوید: اشتباه می‌کنی. مشکل در کونگ‌فو نیست. مشکل، در خود توست.

/ 1 نظر / 3 بازدید
رحیمیان

سلام. مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام- خیر مقدم، چه خبر یار کجا راه کدام یارب این قافله را..... مدتی اینجا سر نزده بودم، غافلگیر شدم! خیر مقدم هر جا هستید برای شما و همسر گرامی سلامتی، خرد و عشق پایدار آرزو می کنم.