662- ده‌سالگی

ده سال پیش، در همین روز، در همین لحظات، ... به عقد یکدیگر درآمدیم.

خدایم را به خاطر ده سال «زندگی» «مشترک» شاکرم.

/ 1 نظر / 9 بازدید
سری

ان شاالله سالهای سال با شادی و سلامتی کنار همسرتون و دختر گلتون زندگی کنید