369- در ایران (1)

(1)

در مشهد هستیم. تقریبا مثل همیشه رانندگی مردم، طراحی خیابانها، استانداردهایی مانند خط‌کشی، وضعیت تابلوهای اطلاعرسانی، شیوه کنترل ترافیک و ... افتضاح است. بعد از یک ساعت و نیم تحمل ترافیک در گرمای ظهر مشهد و در یک ماشین بیکولر، که البته بخش عمدهای از این ترافیک با کمی مدیریت قابلحل بود، خسته و کوفته و عرقریزان به حرم مطهر میرسیم. پارسال طرح ترافیک گذاشته بودند و چقدر خوب بود!

زیرگذر حرم مطهر هم باز مثل همیشه نازیباست. یعنی نمیشود این ستون های دودزده و کثیف را کمی تمیز کرد؟ رنگشان زد؟ زیباترشان کرد؟ مگر در ایران چند امام داریم که حداقل نشود کمی آبروداری کرد؟ کافی است آدم این وضع را با شهرهای کشورهای عربی مثل مکه و مدینه و دبی مقایسه کند. زیرگذر و پارکینگهای حرم امام رضا، حتا با پارکینگهای مراکز خرید متوسط دبی هم - متاسفانه - قابل مقایسه نیست.

(2)

به پارک ملت مشهد میرویم. دمی میآساییم و از زیبایی درختها لذت میبریم. غروب به استقبال یکی از اقوام که از حج برگشته میرویم و حدود دوساعت سرپا میایستیم تا حاجیان آزمایش شوند که اگر آنفلوانزا ندارند ببینیمشان. خستهتر و کوفتهتر از مشهد میرویم.

(3)

مشغول دوچرخهسواری هستم که یکی از کاسبان قدیمی شهرمان را میبینم. با حالتی هاج و واج و موهایی سیخ و دهانی نیمهباز  و چشمانی گرد و اندامی تکیده و خمیده. چقدر تغییر کرده!

ظهر به بابا میگویم فلانی را از دور دیدم. چقدر تغییر کرده! میگوید بچههایش که با او در مغازه کار میکردهاند پدرشان را از دکان بیرون کردهاند.

چنین میاندیشم که وقتی روح و اندیشه آدمی در بهت چنین نامهربانی فرو میرود، از جسم هم انتظار میرود که چنین کج و معوج و سرگشته شود.

/ 10 نظر / 5 بازدید
میثم

اینجا ایران است! خیلی از مشکلات بزرگ و کوچک ما با اقدامات خیلی کوچک برطرف میشه و نیاز به طرح های عجیب و غریب نداره اما نمی دونم چرا تو این مملکت همه چی سلبه و حرکت لاک پشتی (حالا اون حرکت های معکوس رو شما فاکتور بگیرید!!!)

مهتا

سلام خیلی وقت بود نیومده بودم تو وبلاگا. اولین جایی که الان اومدم وبلاگ راه میان بره.خوشحالم که الان تو ایرانید و پیش خونواده. چقد کیف داره خبر داشتن از اینکه داره به دوستی یه جایی یه طوری در کنار دوستاش خوش میگذره. امیدوارم همیشه خوش باشین.و سلامت.(محبتا رو ببینین واز امکانات صرف نظر کنین .ما هم دلمون به همین چیزا خوشه وگرنه باید یه گوشه بشینیم و فقط غصه ی عقب موندگی کشورمونو بخوریم).

عاطفه حجازی

خطوط آخرتون من رو افسرده کرد .

امیرعلی

... یک کمی هم شما بچشید! وضعیت فرهنگی - اجتماعی مان صدها هزار بار از وضعیت عمرانی و ترافیکی و بهداشتی مان بدتر است! ... یا علی مدد!

امیرعلی

... یک کمی هم شما بچشید! وضعیت فرهنگی - اجتماعی مان صدها هزار بار از وضعیت عمرانی و ترافیکی و بهداشتی مان بدتر است! ... یا علی مدد!

امیرعلی

... یک کمی هم شما بچشید! وضعیت فرهنگی - اجتماعی مان صدها هزار بار از وضعیت عمرانی و ترافیکی و بهداشتی مان بدتر است! ... یا علی مدد!

رویا

آقا ما شماره مي خوايم. ما شماره هامون پريده دسترسي ندارم بهتوووووووووون سوفييييييييي سوفييييييييييييييييييي سوفيييييييييييييييي

عبداله

ظلمه واقعا، تمدن دو هزار و پانصد ساله رو رها کردی، گیر دادی به وضع امروز!

از سرزمینهای دور

آقا ما شماره مون همونه که 10 سال پیش بود! اومدید تهران بیخبر نذاریم ما رو.