637- من به راهپیمایی روز قدس می‌روم

دخترک هفت‌ماهه‌ام به‌آسودگی خوابیده و اگر پشه‌‌ای نیشش بزند، انگار مرا ماری گزیده و نمی‌دانم پدر و مادران در کشورهای جنگ‌زده‌ی سراسر زمین، چگونه کشته و زخمی‌شدن فرزندان خود را تاب می‌آورند.

من در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنم،

زیرا هیچ سیاست، قطعنامه، گردهمایی، مصلحت‌اندیشی و سخن‌پراکنی یاوه و مزخرفی نمی‌تواند توجیه‌گر کشتار کودکان و افراد غیرنظامی به بهانه‌ی دفاع از یک حکومت زورگو باشد.

من از این فرصتی که در برابرم قرار دارد استفاده می‌کنم، چون فعلا کوچکترین کاری است که می‌توانم بکنم تا از روی دختر کوچکم خجالت نکشم.

/ 0 نظر / 6 بازدید