ميان‌بر 8

با سلام.

اكثر آدم‌ها . . .

خبرخون هستند، نه خبرساز.
دنباله‌رو هستند، نه مستقل.
تاثيرپذير هستند نه تاثيرگذار.
مصرف‌كننده هستند، نه توليدكننده.
زندگيشون تكرار يك روز ثابته، نه اين كه هر روزشون يك روز جديد باشه.
مشكلاتشون رو ناشي از بيرون خودشون مي‌دونن، نه درون خودشون . . . .
و به تمام دلايل فوق،
نه چيز جديد مي‌آموزند، نه نيازي به آموختن حس مي‌كنند.
(و از همه تلخ‌تر اين كه نياز معشيتي اون‌هاست كه شايد وادارشون كنه چيزي ياد بگيرن، نه روح تشنه‌ي اون‌ها. بنابراين علمشون معمولا يا جيب‌خالي‌كنه يا جيب‌پركن و در هر دو حال نه روح رو پر مي‌كنه و نه مغز رو !)

/ 1 نظر / 9 بازدید
مسعود

مردمان خفتگانند. پس چون ميميرندبيدار شوند. مردمان به زمان خويش . ماننده ترند از ايشان به پدران خويش. دو فرمايش گهربار از مولی متقيان امرالمومنين(ع) خلق رانيست سيرت پدران همه برسيرت زمانه روند دوستند آنکه را زمانه نواخت دشمن اند آنکه را زمانه فکند