388- بازشناسی

وقایعی که در کشورهای اسلامی یا جوامع مذهبی رخ می‌دهد و آرامشی که در کشوری مثل سوئیس وجود دارد که قاضیان آن از بیکارترین افراد هستند و معضلات همیشگی ما مسلمانان و جنگ همیشگی مذهب علیه مذهب -به تعبیر شریعتی عزیز-  و رویدادهای صدساله اخیر ایران و معضلات پایان‌ناپذیر خاورمیانه و جهان سوم ... هر اندیشه‌ای را که اندکی هم جستجوگر و پویشگر باشد و به‌ویژه اگر مانند من دغدغه‌ی مذهبی هم داشته باشد، به اندیشیدن وامی‌دارد که مراد از ظهور پیامبران و معرفی و توسعه‌ی مذهب واقعا چه بوده است؟ نه این که جامعه‌ای در آرامش و دادگری و احترام و زیبایی برپا شود؟  آیا هیچ کشور اسلامی سراغ داریم که تا صدسال دیگر قاضیانش بیکارترین مردم باشند؟

 

و این پرسشی است که یک مذهبی – در دنیای امروز- باید از خود بپرسد که اساسا چرا مذهبی است و دین قرار است چه چیزهایی را به او بدهد؟ کارکرد دین و ضرورت دین چیست و تا کجاست؟

و چه نیک است که در خود و پیرامون خود، می‌بینم بسیاری از ما به تکاپو افتاده‌ایم که باورها و اندیشه‌های خود را بازبینی کنیم تا سره را از ناسره و خرافات را از حقیقیات بازبشناسیم.

  
نویسنده : علی ; ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٢
تگ ها :