382- زیبایی

خانم عزیز، به دماغتون فکر کردین که عین هویج توی صورتتون زار میزنه؟

آقای گرامی کچل! اون قدیما بود که میگفتند کچل یا باهوشه یا خوششانس.  میخواهی همینطوری بمونی؟

یک خانم متشخص و این پوست پر از چروک و کک و مک؟ با این زیرچشم سیاه که انگار مشت خورده؟ جوش صورتش رو نگاه کن. اوه اوه چه خال زشتی. راستی مژههات چرا اینقدر کوچیکه؟ ناخنت چرا اینقدر بیریخته؟

*

دماغ کوچیک میکنیم.

مو ترمیم میکنیم.

پوست رو نرم و سفید و برنزه و بیخال و بیجوش و بیکک و مک میکنیم.

وزن کم و زیاد میکنیم.

قد و مو ...

چشم و ابرو ...

اووووووووو ...

*

خستهام از این تبلیغات 24ساعته شبکههای ماهوارهای و از این روزگار که از انسان چیزی نمونده جز بازیچهای که باید خوشگل و خوشقیافه و خوشتیپ و عروسک و مترسک باشه، حالا بلانسبت شما شعور هم نداشت نداشت. وقتی همهچیز در ظاهر خلاصه بشه و بیشعوری نعمتی باشه که هرچه ازش بانصیبتر باشی راحتتری ... دیگه چه باک؟

*

موسسه‌ی ترمیم روح سراغ ندارین؟

جایی برای برداشتن سیاهی دل؟

افزایش قد شعور؟

کاهش وزن حماقت؟

کرم شادابی مغز ؟

*

توضیح واضحات: زیبایی بسیار خوبه. بنده هم منکرش نیستم. مخالفش هم نیستم. اما...

  
نویسنده : علی ; ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۳
تگ ها :