24- حضرت مولانا، نگرش سیستمی، نظرگاه

molana
elephant

از نظرگاهست ای مغز وجود
اختلاف مومن و گبر و یهود:
پیل اندر خانه‌ی تاریک بود
عرضه را، آورده بودندش هنود
دیدنش با چشم چون ممکن نبود
اندر آن تاریکیش کف می‌بسود
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودانست این نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسید
آن بر او چون بادبیزن شد پدید
از نظرگه گفتشان شد مختلف
آن یکی دالش لقب داد ایـن الف
در کف هر کس اگر شمعی بدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چشم حس همچون کف دست است و بس
نیست کف را بر همه‌ی او دسترس
چشم دریا دیگرست و کف دگر
کف بهل، وز دیده‌ی دریا نگر
جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب
کف همی بینی و دریا نه؟ عجب!
مثنوی معنوی، دفتر سه، ابیات 1258 تا 1271 با تلخیص

  
نویسنده : علی ; ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢٦
تگ ها :